WEB TEAM

Ayesha Patel

Satchit Bhatt

Vrunda Radadiya

Yana Velani

Krunal Vankar

Meghana Vasava

Vishwa Prajapati

Krisha Gandhi

Yashvi Soni

ORGANIZING TEAM

Aditi Jethwa

Dhrumi Patel

Krisha Desai

Mihir Bhavsar

Ayushi Sharma

Ayesha Patel

Meghana Vasava

Vrunda Radadiya

Krisha Gandhi

Yashvi Soni